Oligo--Detox เพื่อสุขภาพ

posted on 30 Oct 2008 15:53 by shadow-ofdead

Detox ... ดีท็อกซ์ เพื่อสุขภาพ 

  เส้นใยอาหาร หรือ กากอาหาร (Fiber)   

      จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรท ที่ลำไส้ไม่สามารถย่อยได้และจะไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย อีกทั้งไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นที่ร่างกายเราต้องได้รับเส้นใยอาหารอย่างเพียงพอในแต่ละวัน เพื่อทำให้ระบบการทำงานของร่างกายของเราทำงานได้เป็นปกติ โดยเฉพาะระบบการทำงานของลำไส้ ทำให้มีการเคลื่อนไหวและการบีบตัวของลำไส้ มีการขับถ่ายของเสียในลำไส้ออกไปอย่างสม่ำเสมอทุกวัน แต่ถ้าหากมีการสะสมของอาหารที่ตกค้างอยู่ในลำไส้นานเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดการเน่าเปื่อยของอาหารเหล่านั้น และมีสารพิษอันเกิดจากแบคทีเรียบางชนิดในลำไส้ ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของเราได้ นอกจากนี้ความสมดุลของระบบทำงานในร่างกายอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างได้  เช่น โรคความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  โรคอ้วน  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดและหัวใจเป็นต้น

  ประเภทของเส้นใยอาหาร   

เส้นใยอาหารแบ่งออกเป็น 2 ขนิด  คือ  เส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ และเส้นใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำ

เส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้(Water - Soluble Fiber)

      เป็นเส้นใยอาหารที่มีลักษณะคล้ายๆ เป็นวุ้นประกอบด้วย  กลุ่มของเพคติน กัมมิวซิเลจ  มีความสามารถในการดูดจับไขมัน น้ำตาลไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย  จึงมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดได้

เส้นใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำ(Water - Insoluble Fiber)

      ได้แก่  เส้นใยอาหารที่มาจากพืช ผัก และผลไม้ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มเส้นใยที่เรียกว่า เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เส้นใยอาหารประเภทนี้จะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ ทำให้ระบบการขับถ่ายเป็นไปได้ด้วยดี

ดีท็อกซ์ (การขจัดสารพิษในลำไส้ใหญ่)

      หมายถึง  กระบวนการขจัดของเสียและสารพิษต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ของเราออกไปก่อนที่ของเสียหรือสารพิษเหล่านั้นจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเรา ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและโรคเสื่อมสภาพของร่างกายได้  การขจัดของเสียหรือสารพิษออกจากลำไส้ยังทำให้ระบบขับถ่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งปกติในลำไส้ของมนุษย์เราจะมีจุลินทรีย์เหล่านี้อาศัยอยู่เราเรียกว่า ไมโครฟลอรา( Micro  Flora )  หรือ นอร์มอลฟลอรา( Normal  Flora )  โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกายของเราที่รู้จักกันในชื่อ ไบฟิโดแบคทีเรี่ยม( Bifidobacterium )  และ แลคโตแบซิลลัส( Lactobacillus )  การขจัดพิษหรือการทำดีท็อกซ์จึงส่งผลดี และลดอัตราเสี่ยงที่สารพิษจะทำอันตรายต่อลำไส้ใหญ่ รวมทั้งอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกายด้วย

โอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharides)

     โอลิโกแซคคาไรด์เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลที่มีโมเลกุลประกอบด้วยโมโนแซคคาไรด์ตั้งแต่ 3-10 โมเลกุล เช่น อะไมโลส (amylose) อะไมโลแพคติน (amylopectin) เป็นต้น  ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยหรือดูดซึมได้และมีจำเพาะกับกลุ่มจุลินทรีย์ไบฟิโดแบคทีเรี่ยม (Bifidobacterium) และแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus)

      หมายความว่าเมื่อน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์เข้าสู่ร่างกายและร่างกายย่อยไม่ได้ก็จะถูกลำเลียงผ่านลำไส้ใหญ่  จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ก็จะทำการย่อยและดูดซึมเป็นอาหาร ทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณขึ้น  จะทำให้เกิดการควบคุมตามธรรมชาติ ทำให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีลดปริมาณลงเป็นการรักษาสมดุลในลำไส้ใหญ่ ทำให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอาการท้องเสียและท้องผูกช่วยในการดูดซึมของแคลเซี่ยมและธาตุเหล็ก  ต่อต้านการเกิดมะเร็ง  รวมทั้งป้องกันไม่ให้ตับต้องทำงานหนักอีกด้วย

กลูโคแมนแนน (Glucomanan)

      เป็นสารสำคัญซึ่งมีอยู่ในหัวบุก() เกิดจากการรวมตัวกันของน้ำตาลกลูโคส และน้ำตาลแมนโนส  ในอัตราส่วน 1:2  จัดเป็นไฟเบอร์หรือกากอาหารชนิดที่ละลายในน้ำได้  ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้  ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติช่วยในการดูดซับน้ำตาลและไขมัน  ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงจนเกินไปและยังทำให้รู้สึกอิ่ม  และรับประทานอาหารได้น้อยลง  นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่  โดยช่วยจับตัวกับน้ำดีในลำไส้ใหญ่  เนื่องจากน้ำดีที่หลงเหลืออยู่ในลำไส้ใหญ่  เมื่อทำปฎิกิริยากับแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่จะกลายเป็นสารที่ก่อเกิดมะเร็งต่อลำไส้ใหญ่ได้  กลูโคแมนแนนจึงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดี  สามารถขับทิ้งสารพิษออกจากลำไส้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

ไซเลี่ยม ซีด ฮัสค์ (Phyllium Seed Husk)

      มีชื่อไทยว่าเทียนเกล็ดหอยซึ่งมีถินกำเนิดจากประเทศอิหร่าน  อินเดีย  และตะวันออกกลาง  เป็นประเภทไม่ล้มลุก  นำเอาเมล็ดแก่มาใช้ซึ่งมีสารมิวซิเลจ(mucilage) 10% เมื่อแช่น้ำจะพองตัวได้ถึง 25 เท่า  สามารถดูดซับน้ำตาลและไขมัน  ช่วยลดการดูดซึมของไขมัน  ช่วยลดการดูดซึมของไขมันและพลังงานที่จะเข้าสู่ร่างกายได้  ทำให้ระบบการทำงานและการบีบตัวของลำไส้ใหญ่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ลดอาการท้องผูก  อีกทั้งทำให้รู้สึกอิ่มเร็ว  ช่วยในการลดความอ้วนได้อย่างดี  นอกจากนี้เทียนเกล็ดหอยที่มีไฟเบอร์ที่มีลักษณะเป็นเจลประกอบด้วย  ไมโคร-โพลีแซคคาไรด์ (micro-polysaccharides) และเซลลูโลส (cellulose)  ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยหล่อเลี้ยงลำไส้ซึ่งเป็นทางผ่านของกากอาหาร

ไคโตซาน (Chitosan)

      เป็นสารโพลีเมอร์ชีวะภาพประเภทโพลีแซคคาไรด์  จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต  มีโครงสร้างเป็นเส้นใยคล้ายคลึงเซลลูโลสจากพืช  ไคโตซานสามารถพบได้ในเปลือกของสัตว์ทะเล  เช่น กุ้ง และปู  ซึ่งนำมาผ่านกระบวนการพิเศษให้บริสุทธิ์ได้  มีประโยชน์ในการช่วยยับยั้งการดูดซึมของไขมันมีประสิทธิภาพสูงในการดูดจับไขมัน  จึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล  อีกทั้งยังช่วยให้แบคทีเรียที่ดีลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้น  ทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นและยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย  โดยการดูดซับพวกกรดออกซาลิค(Oxalic acid) และกรดฟอสฟอลิค(Phosphoric acid) ซึ่งเป็นตัวที่จับแคลเซี่ยม  ทำให้แคลเซี่ยมไม่ถูกดูดจับ  และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้

วีท กราส (Wheat Grass)

        เป็นต้นอ่อนข้าวสาลีที่มีคลอโรฟิลล์สูงถึง 70%  มีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ  และอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

เบต้า แคโรทีน (Beta Carotene)

        เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (Caroteniod)  ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน เอ (หมายถึง สารที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน เอ)  ปัจจุบันพบว่าสารเบต้า  แคโรทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ(antioxidant)  ป้องกันการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอด  และมะเร็งระบบทางเดินอาหารเป็นต้น

                                                                                                                                                          

 ถาม-ตอบ   

การล้างพิษด้วยไฟเบอร์เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะมีอาการปวดถ่ายอุจจาระทันทีหรือไม่?

      การล้างพิษในลำไส้ใหญ่โดยการรับประทานไฟเบอร์จะต้องเป็นการล้างพิษที่ยังคงทำให้ระบบการทำงานของลำไส้ใหญ่เป็นไปตามปกติ  หรือตามระบบขับถ่ายปกติของคนๆนั้น  การที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวเร็วขึ้น  เพื่อให้เกิดการขับถ่ายอุจจาระทันทีที่รับประทานเข้าไป  อาจมีผลทำให้ลำไส้ใหญ่เกิดความเคยชินเหมือนกับกรณีที่บางคนรับประทานยาถ่าย  ซึ่งเป็นวิธีการล้างพิษในลำไส้ใหญ่ที่ไม่ถูกต้องและส่งผลเสียต่อการทำงานของลำไส้ใหญ่ในระยะยาว

      การล้างพิษในลำไส้ใหญ่  โดยการใช้เส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้จะสามารถช่วยดูดซับสารพิษในลำไส้ใหญ่  และทำให้อุจจาระนิ่มตัวไม่แข็งจนเกินไป  เราควรดื่มน้ำตามมากๆ  เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในลำไส้ใหญ่  เนื่องจากน้ำที่ร่างกายได้รับจากอาหารและการดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มจะเข้าสู่ร่างกายโดยการดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่  มีเพียงบางส่วนที่ดูดซึมที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก  ดังนั้นถ้าหากเราดื่มน้ำในแต่ละวันได้น้อยเกินไปและไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  น้ำก็จะถูกดูดซึมออกจากลำไส้ใหญ่  ทำให้การเคลื่อนตัวของอุจจาระช้าลง  ระบบการขับถ่ายก็จะช้าลงด้วย  จึงแนะนำให้ดื่มน้ำไม่น้อยกว่าวันละ  2  ลิตร  เพื่อให้ระบบการขับถ่ายเป็นปกติ

การรับประทานไฟเบอร์ หรือเส้นใยอาหารก่อนอาหารมื้อหลักจะช่วยในการลดน้ำหนักได้หรือไม่?

      การรับประทานไฟเบอร์  หรือเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ก่อนอาหาร 30-60 นาที  จะช่วยให้เรารับประทานอาหารในมื้อนั้นๆได้น้อยลง  อีกทั้งไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จะช่วยดูดซับน้ำตาลและไขมัน  ทำให้น้ำตาลและไขมันถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลง  และยังทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้น  ทำให้เรารับประทานอาหารในมื้อนั้นได้น้อยลง  ซึ่งส่งผลให้สามารถลดปริมาณพลังงานที่ร่างกายจะได้รับจากอาหาร  จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลดียิ่งขึ้น  แนะนำให้รับประทานไฟเบอร์ก่อนอาหารมื้อหลัก เช่น มื้อกลางวัน  หรือมื้อเย็น  ที่เรามักจะรับประทานอาหารปริมาณมาก  อย่างไรก็ตามถ้าหากเรายังคงรับประทานอาหารมากจนเกินไปในแต่ละมื้อ  เราก็อาจรู้สึกอึดอัดหรือแน่นช่องท้องจึงควรรับประทานอาหารเพียงแค่พอรู้สึกอิ่มเท่านั้น

การรับประทานไฟเบอร์  หรือเส้นใยอาหารเสริมจากอาหารปกติ สามารถทำได้ทุกวันหรือไม่?

      สามารถทำได้ทุกวันแน่นอน  โดยเฉพาะไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โอลิโกแซคคาไรด์  เนื่องจากน้ำตาลชนิดนี้จะไม่ถูกย่อยและดูดซึมในลำไส้เล็กจึงผ่านมายังลำไส้ใหญ่และเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่ดี  ทำให้มีการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้  ทำให้สภาพความสมดุลภายในลำไส้ใหญ่กลับคืนมา  และยังสามารถช่วยลดอาการท้องเสีย  ตลอดจนส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ป้องกันการเกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ  ลดการสะสมของสารพิษที่ผนังลำไส้  และยังช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมสู่ร่างกายได้อีกด้วย

by: http://www.aimstarnetwork.com/

edit @ 30 Oct 2008 22:48:23 by Shadow

edit @ 31 Oct 2008 20:40:46 by Shadow

edit @ 4 Nov 2008 16:49:28 by Shadow

Comment

Comment:

Tweet

เนื้อหาดีมากค่ะ ขอแนะนำอาหารเสริม เครื่องสำอาง รวมทั้ง วิธีการทำให้ ผิวขาว โดยไม่ต้องมีวิตามิน ก็ลดความอ้วนได้

#2 By อาหารเสริม (124.122.52.54) on 2011-03-28 23:05

ขอ Add ไว้เลยนะคะ น่าสนใจดี big smile

#1 By สุฑาทิพย์ on 2008-10-30 22:20