มันเกิดที่ Denmark

posted on 20 Nov 2008 23:01 by shadow-ofdead in Gallery

Pass it on to your friends around the world! It is  OUTRAGEOUS!!!!! Make Denmark STOP!!!! 

DENMARK: WHAT A SHAME    
 
This happens in Denmark . 

 

DENMARK :
 

WHAT A SHAME, A SAD SCENE. THIS MAIL HAS TO BE CIRCULATED. THERE IS NO WORSE BEAST THAN MAN!!!!
 
 
While it may seem incredible, even today this custom continues, in Dantesque,  - in the Faroe Islands, ( Denmark ) . A country supposedly 'civilized' and an EU country at that. For many people this attack to life is unknown a custom to 'show' entering adulthood. It is absolutely atrocious. No one does anything to prevent this barbarism being committed against the Calderon, an intelligent dolphin that is placid and approaches  humans out of friendliness.
 
Circulate this. Make this atrocity known and hopefully stopped..

edit @ 20 Nov 2008 23:14:52 by Shadow

edit @ 21 Nov 2008 15:35:31 by Shadow

Comment

Comment:

Tweet

รูปที่เห็นนี้ เป็นวัฒนธรรมของคนในเกาะแฟโรไอแลนด์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของประเทศเดนมาร์ก เป็นเพียงอณาเขตของประเทศเดนมาร์ก (อาจจะพูดได้ว่าไม่ใช่เดนมาร์กเดนมาร์ก) โดยในภาพเป็นการล่าปลาวาฬ เป็นอาหาร อาจจะกล่าวได้ว่าเหมื่อนกับชาวญี่ปุ่นล่าปลาวาฬเพื่อเป็นอาหาร

#1 By khong_kwan (95.154.2.28) on 2011-11-13 03:58