knowledge

การทำเรื่องขอจบ--วจก. KU SRC นะ

หมดเขตวันที่ 18 ธันวาคม 2552 นี้นะ

--ส่วนที่  1 ส่งที่ฝ่ายการศึกษา ตึก10--วจก.

--ส่วนที่  2 ส่งที่ฝ่ายการศึกษา ตึก  1
  • ใบขอทรานสคริป--ใบนี้จะได้ตอนซ้อมรับปริญญา เดือนกรกฏา 53 นะ
  • รูปชุดครุย 1 รูป
  • 15บาท
  • แนะนำร้านถ่ายรุป
  1. ที่โรบินสันศรีราชาอยุ่ข้างร้าน MK ชั้น1--แบบใส่ชุดครุย (150บาท)
  2. ประตู 3 ตรงข้ามหอยูซิตี้ิ  เป็นร้านชุดแต่งงาน--แบบตัดต่อ
  3. ที่อ่าว  ร้านจิตกร --แบบตัดต่อ

--ส่วนที่  3  ส่งที่ฝ่ายกิจการนิสิต ตึก 9

  • ใบขอทรานสคริปชม.กิจกรรม
  • รูปชุดครุย 2 รูป
  • 20 บาท
ปล.เพื่อนๆเม้นกันมั่งก้อได้นะ

edit @ 16 Dec 2009 21:14:05 by Shadow

edit @ 16 Dec 2009 21:17:32 by Shadow